Veiligheid en certificering

Veilig werken zit in onze genen. Al onze activiteiten voeren wij uit onder het motto 'Innovatief en veilig'. De basis van ons veiligheidsbesef wordt gevormd door onze jarenlange ervaring in het gebruik van sterke oxidatiemiddelen. Veilig denken en handelen is bij Arcadis In-Situ Technieken verankerd in het volledige proces van ontwerp tot uitvoering. Bovendien zijn wij altijd op de hoogte van de actueel geldende veiligheidsregels en voorschriften binnen industriële complexen.

In-Situ Technieken, een handelsnaam van Arcadis Nederland BV, is door SGS Intron Certificatie BV gecertificeerd. Rijkswaterstaat Leefomgeving Bodem+ heeft ons erkend voor de uitvoering van conventionele saneringen (BRL SIKB 7000, protocol 7001) en in-situ bodemsaneringen (BRL SIKB 7000, protocol 7002, inclusief processturing conform BRL SIKB 6000 protocol 6002). Zo nodig schakelen we  eenvoudig collega’s in met andere certificeringen, zoals BRL SIKB 2000 voor monsternames.

ISCO installaties zijn ontworpen om oxidatiemiddelen of andere hulpstoffen op een veilige manier in de bodem te brengen. Om dit te waarborgen is op alle installaties een Hazard and Operability Study (HAZOP analyse) uitgevoerd, waarbij alle mogelijke uitvalscenario’s aan een gevarenanalyse zijn onderworpen. Wij beschouwen onze installaties als chemische plants met dito veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Een belangrijk voortvloeisel van deze visie is bijvoorbeeld dat injectie van oxidatiemiddelen alleen plaatsvindt wanneer er twee ervaren procesoperators aanwezig zijn. Dit is één van de maatregelen op grond waarvan wij veiligheid garanderen.

Arcadis Nederland BV is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA**/Petrochemie, SIKB BRL’s, CO2-prestatieladder en Veiligheidsladder.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op »

×