Bodemsanering Buiksloterham in Amsterdam

Amsterdam - Buiksloterham op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam was ooit een gebied waar veel (vervuilende) industrie aanwezig was. Nu wordt dit gebied getransformeerd tot een duurzame woon- en werkplek. Door een snelle en kostenefficiënte bodemsanering ondervinden de bouwactiviteiten geen hinder.

Nadat de opstallen zijn gesloopt en de bovengrond is gesaneerd, vindt er een bodemonderzoek plaats. Op één deellocatie zijn vluchtige chloorkoolwaterstoffen in het grondwater aangetroffen. Omdat de bouwactiviteiten zijn gepland, is een snelle aanpak van deze verontreiniging noodzakelijk.

Op verzoek van De Alliantie Ontwikkeling stelt Arcadis een plan van aanpak op en start snel met de bodemsanering. Om tot een stabiele eindsituatie te komen, is een in-situ bodemsanering uitgevoerd. Daarvoor zijn in één maand tijd op 50 plaatsen in het verontreinigde gebied injecties uitgevoerd waarbij zowel natriumpersulfaat als natronloog is geïnjecteerd. De sanering is op tijd, volgens plan en binnen het budget opgeleverd. Hierdoor kunnen de door de opdrachtgever geplande bouwactiviteiten volgens planning starten.

« Ga terug naar projecten

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op »

×