Bodemsanering maakt ontwikkeling nieuwe woonwijk mogelijk

Een industrieterrein van vijf hectare is vervuild met gechloreerde oplosmiddelen. Na een bodemsanering is de locatie geschikt om te ontwikkelen tot woonwijk.
De aangetroffen vervuiling vraagt een zorgvuldige aanpak. De risico’s en kansen zijn in open dialoog met de opdrachtgever besproken en er zijn verschillende scenario’s berekend. Voor de industriële opdrachtgever maken we een locatieonderzoek en saneringsplan en voeren we de sanering en de opvolging van de sanering uit.

Bij de bodemsanering is in situ chemische oxidatie (ISCO) toegepast met Fenton’s reagens, een combinatie van waterstofperoxide en een activator. Via 150 injectieputten zijn twee saneringssessies uitgevoerd. Na de sloop van het gebouw heeft de klant de ondiepe zone opgegraven om een potentiële bronzone te verwijderen.

Digitale dashboards

Om dit project optimaal te monitoren, hebben wij een 100% digitale workflow ontwikkeld op basis van digitale dashboards. De interactieve kaartbeelden, trendgrafieken en tabellen gebruiken we om de dagelijks verzamelde veldgegevens nagenoeg real-time in te zien. Dit levert tijdwinst op en helpt ons gefundeerde beslissingen te nemen. Het systeem zorgt dat we ‘in-control’ zijn en leidt tot heldere communicatie.

Real time data analyse en besluitvorming bij (uitvoerings)projecten

Door op bestaande structuren van dataopslag in te haken, is onze aanpak universeel en eenvoudig uit te breiden naar de meest uiteenlopende gegevensbronnen en toepassingen. We kunnen gegevens uit velerlei bronnen combineren en analyseren. Denk daarbij aan: excel-bestanden, databankbestanden, databankservers, data-acquisitie- en beheersystemen, laboratoriumgegevens, digitale veldformulieren,  sensorgegevens, GIS-gegevens, gegevens uit SCADA systemen (Supervisory Control and Data Acquisition) en financiële gegevens.

Ook 3D visualisaties zoals conceptuele site modellen of BIM modellen zijn te integreren. Door adequaat in te spelen op digitale ontwikkelingen, verhogen we de efficiëntie met de integratie van ‘machine learning’ en kunstmatige intelligentie.

« Return to projects

More information needed?

If you have any questions or need additional information, please contact us, without further obligation.

Contact us »

×