Blauwalgbestrijding

Blauwalgen, ook bekend onder de naam Cyanobacteria, zijn bacteriën die voornamelijk in de zomer leiden tot overlast en risico’s in zwemwater en drinkwaterbassins. Het bestrijden van blauwalg met waterstofperoxide is een snelle, veilige en effectieve methode die Arcadis In-Situ Technieken samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ontwikkeld. Arcadis heeft patent op deze techniek.

De blauwalg is een bacteriesoort die veel gevoeliger is voor waterstofperoxide dan andere bacteriën en algen die actief zijn in water. Een korte blootstelling van de blauwalg aan waterstofperoxide is voldoende voor een snelle afname van deze giftige en toxische bacterie. Waterstofperoxide valt daarna uiteen in zuurstof en water, waardoor er geen schadelijke stoffen in het milieu achterblijven. Dit maakt waterstofperoxide zeer geschikt voor het bestrijden van blauwalg zonder dat andere flora en fauna in het water worden aangetast. Behalve effectief en veilig is deze techniek ook snel. In de meeste gevallen is de blauwalg tot 99% gereduceerd en kan een locatie binnen 1 tot 2 dagen weer worden vrijgegeven.

We beschikken over een eigen boot en apparatuur om deze bestrijdingstechniek uit te voeren. Via slangen en buizen wordt de waterstofperoxide aan het water toegevoegd, waarbij een zeer lage effectconcentratie wordt bereikt. Om de kwaliteit en veiligheid te borgen wordt door onder andere de UvA en onafhankelijke bureaus uitgebreid gemonitord op de effectiviteit en omgevingseffecten. Arcadis In-Situ Technieken heeft als enige bedrijf in Nederland ontheffing van het College van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor deze toepassing.

Deze innovatieve techniek hebben wij in 2009 voor het eerst succesvol getest in de recreatieplas Borgerswold in Veendam. De afgelopen jaren heeft deze techniek zich bewezen als een effectieve en veilige methode waarmee al vele zwemplassen en bassins gezuiverd zijn. De UvA draagt nog steeds bij aan de wetenschappelijke ondersteuning en verdere ontwikkeling van deze methode.

Wilt u graag meer informatie over blauwalgbestrijding of heeft u vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

U kunt blauwalg met het blote oog herkennen als ze kolonies of drijflagen vormen. De meeste soorten blauwalg hebben een groene kleur, maar er zijn ook soorten Cyanobacteria die bruingroen of roodbruin zijn. Niet alle soorten blauwalg zijn gevaarlijk voor de gezondheid, maar helaas komen die soorten die gifstoffen produceren wel veel in Nederland voor. Door aanraking met gifstoffen van blauwalgen kunnen de volgende gezondheidsklachten ontstaan: hoofdpijn, huiduitslag, maagkramp, misselijkheid, braken, diarree, koorts, een pijnlijke of rode keel, oorpijn, oogirritaties, lopende neus of gezwollen lippen. Voor kleine kinderen is het risico groter, omdat zij kwetsbaarder zijn en de kans groter is dat zij blauwalg via de mond binnenkrijgen.

Wilt u graag meer informatie over blauwalgbestrijding of heeft u vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op » Bekijk onze projecten »

×